Beknopte informatie gevaarlijke stoffen

Achtergrondinfo | Gevaarlijke stoffen | beknopt

Effect gevaarlijke stoffen
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan een veelheid aan klachten bij medewerkers veroorzaken. De omvang van het effect is afhankelijk van de toxiciteit van de stof en van de aard, de mate en de duur van de blootstelling.

Jaarlijks zijn er in Nederland 0 tot 2 dodelijk ongevallen ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (Bron: monitor arbeidsveiligheid 2007).

De wijze waarop blootstelling aan stoffen bij het werk tot stand komt, is onder andere afhankelijk van:

Manier van blootstelling
Gevaarlijke stoffen kunnen op drie manieren in het menselijk lichaam komen:

Maatregelen gevaarlijke stoffen
Maatregelen zijn er uiteraard op gericht blootstelling van medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij wordt zo veel mogelijk de arbeidshygiënische strategie gebruikt.